Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

WFOŚiGW

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przedstawia listę zadań dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

WFOŚiGW w Kielcach 2018

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach prezentuje listę zadań dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2018 roku.

„TROPICIELE PRZYRODY NA START – w poszukiwaniu bioróżnorodności” – zorganizowanie i przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

TROPICIELE PRZYRODY NA START – w poszukiwaniu bioróżnorodności” – zorganizowanie i przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych

 

  • Wartość zadania: 15.000,00 zł
  • Kwota dotacji: 12.000,00
  • Środki własne: 3.000,00

TROPAMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ PRZYRODY organizowanie i przeprowadzenie 20 wycieczek edukacyjnych promujących walory przyrodniczo-krajoznawcze woj. świętokrzyskiego

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania pn.:

TROPAMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ PRZYRODY  zorganizowanie i przeprowadzenie 20 wycieczek edukacyjnych promujących walory przyrodniczo-krajoznawcze woj. świętokrzyskiego

Wartość zadania : 37.735,00

Kwota dotacji:         30.188,00

Wkład własny:         7.547,00

WFOŚiGW 2016

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach prezentuje listę zadań dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2016 roku.