Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

TROPAMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ PRZYRODY organizowanie i przeprowadzenie 20 wycieczek edukacyjnych promujących walory przyrodniczo-krajoznawcze woj. świętokrzyskiego

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania pn.:

TROPAMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ PRZYRODY  zorganizowanie i przeprowadzenie 20 wycieczek edukacyjnych promujących walory przyrodniczo-krajoznawcze woj. świętokrzyskiego

Wartość zadania : 37.735,00

Kwota dotacji:         30.188,00

Wkład własny:         7.547,00