Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

WFOŚiGW

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przedstawia listę zadań dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Zielono Mi

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.:

„ZIELONO MI” 

III Festiwal Dziecięcej Piosenki Przyrodniczej dla przedszkoli z terenu województwa świętokrzyskiego

 • Wartość zadania: 8.000,00
 • Kwota dotacji: 6.400,00
 • Środki własne: 1.600,00

Opublikowano: dnia 22.09.2016

„Przyroda wokół nas. Parki narodowe i ich bogactwo”

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.:

„Przyroda wokół nas. Parki Narodowe i ich bogactwo ”

wydrukowanie gry edukacyjnej

 • Wartość zadania: 9.000,00
 • Kwota dotacji: 8.100,00
 • Środki własne: 900,00

Opublikowano: dnia 7.07.2015

Bioróżnorodność w lesie

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.:

„ Bioróżnorodność w lesie”

zorganizowanie i przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych

 • Wartość zadania: 18.000,00
 • Kwota dotacji: 16.200,00
 • Środki własne: 1.800,00

Opublikowano: dnia 7.07.2015

„Znam i chronię – owady chronione w Polsce”

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.:

„Znam i chronię – owady chronione w Polsce”

wydrukowanie malowanki przyrodniczej dla dzieci w wieku przedszkolnym i nauczania wczesnoszkolnego

 • Wartość zadania: 18.000,00
 • Kwota dotacji: 16.200,00
 • Środki własne: 1.800,00

Opublikowano: dnia 7.07.2015

Płazy i gady chronione w Polsce

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.:

„Płazy i gady chronione w Polsce”

zeszyt edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym i nauczania wczesnoszkolnego

 • Wartość zadania: 12.000,00
 • Kwota dotacji: 10.800,00
 • Środki własne: 1.200,00

Opublikowano: dnia 7.07.2015

OWADY WOKÓŁ NAS

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.:

„OWADY WOKÓŁ NAS”

Edukacyjna gra przyrodnicza

 • Wartość zadania: 12.000,00
 • Kwota dotacji: 10.800,00
 • Środki własne: 1.200,00

Opublikowano: dnia 5.07.2015

Kto kogo zjada czyli łańcuchy pokarmowe

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.:

KTO KOGO ZJADA CZYLI ŁAŃCUCHY POKARMOWE – pomoc dydaktyczna dla szkół

 • Wartość zadania: 12.000,00
 • Kwota dotacji: 10.800,00
 • Środki własne: 1.200,00

Opublikowano: dnia 5.07.2015

„Wielka wyprawa po skarby przyrody – Dni Natury”

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.:

„Wielka wyprawa po skarby przyrody – Dni Natury”

organizacja dwóch festynów ekologicznych dla przedszkolaków i nauczania wczesnoszkolnego w ramach realizacji projektu edukacyjnego „ZNAK NATURY” – wsparcie gmin

w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki

 • Wartość zadania: 12.000,00
 • Kwota dotacji: 10.800,00
 • Środki własne: 1.200,00

Opublikowano: dnia 5.07.2015

 

Prenumerata miesięcznika „PRZYRODA POLSKA”

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.:

Prenumerata ogólnopolskiego miesięcznika „PRZYRODA POLSKA”

dla szkół województwa świętokrzyskiego

 • Wartość zadania: 14.608,44
 • Kwota dotacji: 13.147,59
 • Środki własne: 1.460,00

Opublikowano: dnia 18.06.2015