Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

WFOŚiGW

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przedstawia listę zadań dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Prenumerata miesięcznika „AURA”

wfosigw

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.:

Prenumerata Ogólnopolskiego Miesięcznika „AURA”

dla szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego

 • Wartość zadania: 10.483,20
 • Kwota dotacji: 9.434,88
 • Środki własne: 1.048,32

Opublikowano dnia 15.06.2015

VIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pt.

„VIII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ” 

dla szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego

 • Wartość zadania: 6.000,00
 • Kwota dotacji: 5.400,00
 • Środki własne: 600,00

Opublikowano: dnia 25.05.2015

Zakup zeszytów edukacyjnych

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.:

Zakup zeszytów edukacyjnych pn.:

„WĘDRÓWKA PO WARSTWACH LASU” oraz „POZNAJEMY DRZEWA LEŚNE” 

dla dzieci szkół podstawowych z terenu woj. świętokrzyskiego

 • Wartość zadania: 10.300,00
 • Kwota dotacji: 9.270,00
 • Środki własne: 1.030,00

Opublikowano: 25.05.2015

Tropami Świętokrzyskiej Przyrody

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.:

„TROPAMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ PRZYRODY”

– zorganizowanie i przeprowadzenie 20 edukacyjnych wycieczek przyrodniczych promujących walory przyrodniczo-krajobrazowe województwa świętokrzyskiego.

 • Wartość zadania: 19.500,00
 • Kwota dotacji: 17.550,00
 • Środki własne: 1.950,00

Opublikowano dnia 25.05.2015