Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

ZIELONO MI – V Festiwal Dziecięcej Piosenki Przyrodniczej dla przedszkoli z terenu woj. świętokrzyskiego

Okręg Ligi Ochrony Przyrody przystąpił do realizacji zadania pn.:

  • ZIELONO MI – V Festiwal Dziecięcej Piosenki Przyrodniczej dla przedszkoli z terenu woj. świętokrzyskiego

 

  • Wartość zadania: 7.500,00 zł
  • Kwota dofinansowana przez WFOŚiGW w Kielcach: 6.000,00 zł
  • Wkład własny: 1.500,00 zł