Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

Zarząd

ZARZĄD
Skład zarządu Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Kielcach wybrany na X Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym

8 września 2018 roku

Prezes: Beata Antoszewska

Wiceprezes: Daria Szczepanek

Wiceprezes: Grażyna Ludwinek

Sekretarz: Barbara Spychaj

Skarbnik: Ewa Szczeblewska

Członkowie: Grażyna Romaniec, Krystyna Słowińska, Edyta Szewczyk, Leokadia Bryl

Dodaj komentarz