Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

Z NATURĄ W SERCU – ŚWIĘTOKRZYSKIE ŹRÓDŁA WRAŻLIWOŚCI

Okręg Ligi Ochrony Przyrody rozpoczął realizacje zadania pn.:

Z NATURĄ W SERCU – ŚWIĘTOKRZYSKIE ŹRÓDŁA WRAŻLIWOŚCI

 

Koszt całkowity 120.000,00

Kwota dotacji: 120,000,00