Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 2017

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach prezentuje listę zadań dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2017 roku.