Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

TURNIEJ WIEDZY PRZYRODNICZEJ dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych z terenu woj. świętokrzyskiego

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

TURNIEJ WIEDZY PRZYRODNICZEJ dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych z terenu woj. świętokrzyskiego

 

  • Wartość zadania: 8.000,00 zł
  • Kwota dotacji: 6.400,00
  • Środki własne: 1.600,00