Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

Aktualności

TROPICIELE PRZYRODY NA START – w poszukiwaniu bioróżnorodności” – zorganizowanie i przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

TROPICIELE PRZYRODY NA START – w poszukiwaniu bioróżnorodności” – zorganizowanie i przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych

 

 • Wartość zadania: 15.000,00 zł
 • Kwota dotacji: 12.000,00
 • Środki własne: 3.000,00

X ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgowy w Kielcach serdecznie zaprasza na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Ligi Ochrony Przyrody

w Kielcach, który odbędzie się dnia 8 września  2018 roku o godz. 10.00 – I termin i  10.30 – II termin w Domu Kultury „Białogon” , ul. Pańska 1, Kielce

Program X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach:

 1. Otwarcie obrad Zjazdu przez Prezesa ustępującego Zarządu
 2. Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zjazdu
 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zjazdu
  • powołanie Prezydium Zjazdu
  • przyjęcie porządku obrad
 4. Wybory Komisji Roboczych Zjazdu (Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków, Wyborczej i Skrutacyjnej
 5. Wręczenie honorowych odznak i dyplomów LOP
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu
 8. Sprawozdanie Komisji Kontrolno-Rewizyjnej
 9. Dyskusja
 10. Udzielenie lub nie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 11. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
 12. Wybory: Zarządu, Komisji Kontrolno-Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatów na Zjazd Krajowy
 13. Przerwa kawowa i odbycie pierwszego plenarnego posiedzenia nowego zarządu i Komisji Kontrolno-Rewizyjnej
 14. Udzielenie informacji o wynikach obrad pierwszego zebrania Zarządu, o dokonanym wyborze Prezesa i Prezydium Zarządu, Komisji Kontrolno-Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 15. Przedstawienie projektu Uchwały przez Komisję Uchwał i Wniosków (dyskusja)
 1. Przyjęcie Uchwały zjazdu
 2. Wolne wnioski i zamknięcie obrad – (przewidywany czas zakończenia godz. 14.00)

OBROŃCY PRZYRODY NA TROPACH NISZCZYCIELI ZIEMI – terenowa gra edukacyjna

„Żyj tak by Ziemia była spragniona Twojej obecności”

I Terenowa Gra edukacyjna pn.: OBROŃCY PRZYRODY NA TROPACH NISZCZYCIELI ZIEMI  to ciekawa alternatywa dla typowych leśnych wycieczek-pogadanek przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i nauczania wczesnoszkolnego  Uczestnicy poznają przyrodę, uczą się technik badawczych, samodzielnie eksperymentują , wchodzą w rolę tropicieli i … przede wszystkim poznają się nawzajem tworząc zgarną drużynę. Gra odbywa się na terenie Stadionu Leśnego w Kielcach. Organizatorem wydarzenia jest Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach.

Grę poprowadzi sprawdzona ekipa Tropów Przygody sp. zo.o złożona z zespołu ludzi, których połączyła pasja do turystyki i aktywnych form spędzania wolnego czasu. Połączenie to zaowocowało wspaniałą mieszanką, której główną zaletą jest komplementarność – każdy z członków Zespołu wnosi tu swoje indywidualne umiejętności, zdobyte doświadczenie oraz niestandardowe pomysły. Zapraszamy do skorzystania z tej mieszanki w Państwa codziennej pracy.

Gra została zorganizowana w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Termin:   24 kwietnia 2018 rok – Przedszkola

25 kwietnia 2018 rok – Szkoły podstawowe klasa I -III

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania miejsc.

Kontakt: Okręg Ligi Ochrony Przyrody

ul. Sienkiewicza 68; 25-503 Kielce

tel. 41-343-14-43

Do pobrania:

plakat

Informacje dla nauczycieli

ZAPROSZENIE-PRZEDSZKOLA

ZAPROSZENIE – szkoły

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA

TROPAMI I ŚLADAMI ZWIERZĄT ŻYJĄCYCH WOKÓŁ NAS – PRZYRODNICZA WYCIECZKA EDUKACYJNA

„Ogród zoologiczny: miejsce, w którym zwierzęta przyglądają się ludziom.” Julian Tuwim

OKRĘG LIGI OCHRONY PRZYRODY W KIELCACH ZAPRASZA PAŃSTWA PLACÓWKĘ DO UDZIAŁU W WYCIECZCE PRZYRODNICZEJ  „Tropami i śladami zwierząt żyjących wokół nas ” – Trasa: Kielce- Chałupki – Lisów- Kielce

W załączeniu przedstawiamy dokładną ofertę wycieczki wraz z potwierdzeniem uczestnictwa

Oferta wycieczki

WIELKA SIŁA MAŁYCH STWORZEŃ – OWADY ZAPYLAJĄCE

 

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat do udziału w warsztatach przyrodniczych poświęconych  owadom zapylającym. W załączeniu oferta warsztatowa oraz potwierdzenie uczestnictwa.

Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania miejsc.

OFERTA WARSZTATOWA

potwierdzenie uczestnictwa

„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół nie będzie zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie pora na człowieka…..”
Karol Darwin

Bliżej Natury-Bliżej Siebie – Festyn dla przedszkolaków -18 czerwca 2018 rok

„Prawda to oczywista, że rozwój dziecka w bezpośrednim kontakcie z przyrodą przynosi wartości nie dające się wytworzyć w żaden inny sposób.”

Okręg Ligi Ochrony Przyrody zaprasza Przedszkola do udziału w Festynie edukacyjnym pn.: Bliżej Natury-Bliżej Siebie

Głównym celem organizacji Festynu jest :

 • wypełnienie w psychofizycznym rozwoju dzieci niedoboru kontaktów z przyrodą,
 • budowanie bliskich relacji dzieci z przyrodą poprzez doświadczanie

przyrody i odczuwanie jej zmysłami, w tym poprzez wspólne wykonywanie określonych zadań

(prac) z „przewodnikami w doświadczaniu przyrody”,

 • rozwijanie zainteresowań przyrodą i pasji;
 • kształtowanie wrażliwości, empatii do innych form życia, wyobraźni, inwencji twórczej i kreatywności dzieci poprzez fizyczny kontakt z przyrodą,
 •  kształtowanie  wartości, motywacji, postaw pro ekologicznych, kultury ekologicznej i szacunku do przyrody.

Festyn odbędzie się dnia 18 czerwca w Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco do wyczerpania miejsc.

Poniżej przedstawiamy zaproszenie na Festyn zawierające dokładny przebieg i plan festynu oraz potwierdzenie uczestnictwa.

zaproszenie

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA

 

EDUKACJA W ZAGRODACH EDUKACYJNYCH W KONTEKŚCIE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO – SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu , które odbędzie się dnia 16 grudnia  w Zagrodzie edukacyjnej Wiśniowe Wzgórze w Dębnie.

Głównym celem szkolenia jest umożliwienie szkołom i przedszkolom zapoznanie się z ideą Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych i skorzystanie z ich oferty, jako wzbogacaj1428ącej proces kształcenia o praktyczne działania, wykorzystujące ćwiczenia warsztatowe do różnych zajęć edukacyjnych w alternatywnych miejscach edukacji, umożliwiające jednocześnie uczniom poznanie wiejskiej kultury .

Godz. 15.00 – zbiórka na dworcu PKP w Kielcach (obok budynku poczty) i wyjazd na szkolenie

Godz. 16.00 – przyjazd do zagrody edukacyjnej w Dębnie

16.15 – 18.00 – udział w warsztatach szkoleniowych

18.00 – 19.00 – podsumowanie działalności edukacyjnej prowadzonej przez Okręg LOP w  Kielcach  w  2017 roku

Godz. 20.00- 21.000 – powrót do Kielc

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 grudnia br.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

UWAGA PRZEDSZKOLA !!! ZMIANA TERMINU TURNIEJU

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach uprzejmie informuje, że ze względów organizacyjnych Turniej Wiedzy Przyrodniczej Przedszkolaków odbędzie się 13 grudnia 2017 roku. Pozostałe ustalenia podane w regulaminie zostają niezmienione.

Jednocześnie przypominamy, że termin dostarczania zgłoszeń do udziału w ww. imprezie upływa dnia 14 listopada 2017 roku.

TURNIEJ WIEDZY PRZYRODNICZEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW

9i4pzgAkTOkręg  Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach  zaprasza Przedszkolaki do wzięcia udziału w Turnieju Wiedzy Przyrodniczej pn.: „CZTERY PORY ROKU W PRZYRODZIE”.

Turniej odbędzie się dnia 8 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Cedzynie.  Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dostarczenie potwierdzenia uczestnictwa w konkursie na adres Okręgu Ligi Ochrony przyrody w Kielcach w terminie do 14 listopada 2017 roku.

W załączeniu przedstawiamy:

REGULAMIN

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA