Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

TURNIEJ WIEDZY PRZYRODNICZEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW

9i4pzgAkTOkręg  Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach  zaprasza Przedszkolaki do wzięcia udziału w Turnieju Wiedzy Przyrodniczej pn.: „CZTERY PORY ROKU W PRZYRODZIE”.

Turniej odbędzie się dnia 8 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Cedzynie.  Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest dostarczenie potwierdzenia uczestnictwa w konkursie na adres Okręgu Ligi Ochrony przyrody w Kielcach w terminie do 14 listopada 2017 roku.

W załączeniu przedstawiamy:

REGULAMIN

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA