Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

TROPICIELE PRZYRODY NA START – w poszukiwaniu bioróżnorodności” – zorganizowanie i przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

TROPICIELE PRZYRODY NA START – w poszukiwaniu bioróżnorodności” – zorganizowanie i przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych

 

  • Wartość zadania: 15.000,00 zł
  • Kwota dotacji: 12.000,00
  • Środki własne: 3.000,00