Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

X ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgowy w Kielcach serdecznie zaprasza na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Ligi Ochrony Przyrody

w Kielcach, który odbędzie się dnia 8 września  2018 roku o godz. 10.00 – I termin i  10.30 – II termin w Domu Kultury „Białogon” , ul. Pańska 1, Kielce

Program X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach:

 1. Otwarcie obrad Zjazdu przez Prezesa ustępującego Zarządu
 2. Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zjazdu
 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zjazdu
  • powołanie Prezydium Zjazdu
  • przyjęcie porządku obrad
 4. Wybory Komisji Roboczych Zjazdu (Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków, Wyborczej i Skrutacyjnej
 5. Wręczenie honorowych odznak i dyplomów LOP
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu
 8. Sprawozdanie Komisji Kontrolno-Rewizyjnej
 9. Dyskusja
 10. Udzielenie lub nie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 11. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
 12. Wybory: Zarządu, Komisji Kontrolno-Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatów na Zjazd Krajowy
 13. Przerwa kawowa i odbycie pierwszego plenarnego posiedzenia nowego zarządu i Komisji Kontrolno-Rewizyjnej
 14. Udzielenie informacji o wynikach obrad pierwszego zebrania Zarządu, o dokonanym wyborze Prezesa i Prezydium Zarządu, Komisji Kontrolno-Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 15. Przedstawienie projektu Uchwały przez Komisję Uchwał i Wniosków (dyskusja)
 1. Przyjęcie Uchwały zjazdu
 2. Wolne wnioski i zamknięcie obrad – (przewidywany czas zakończenia godz. 14.00)