Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

Archiwum: administrator

WITAMY W 2019 ROKU !!!

Niech w Nowym Roku świat będzie dla Was pełen ciepła, radości i przyjaciół, a w Waszym domu nigdy nie zabraknie miłości i zrozumienia.

                    Najlepsze życzenia noworoczne składa Wszystkim swoim członkom i sympatykom

                                                                  Liga Ochrony Przyrody w Kielcach

               Zapraszamy do współpracy w 2019 roku.

JESIENNY RAJD EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach zaprasza do udziału w warsztatach terenowych zorganizowanych w ramach przeprowadzenia JESIENNEGO RAJDU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.

Poniżej prezentujemy dokładny regulamin imprezy. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wypełnienie karty uczestnictwa i dostarczenie jej do organizatorów.

Bliższych informacji udziela: Pani mgr Barbara Spychaj

Regulamin Rajd LOP(3)

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA

WFOŚiGW w Kielcach 2018

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach prezentuje listę zadań dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w 2018 roku.

„TROPICIELE PRZYRODY NA START – w poszukiwaniu bioróżnorodności” – zorganizowanie i przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

TROPICIELE PRZYRODY NA START – w poszukiwaniu bioróżnorodności” – zorganizowanie i przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych

 

 • Wartość zadania: 15.000,00 zł
 • Kwota dotacji: 12.000,00
 • Środki własne: 3.000,00

TROPICIELE PRZYRODY NA START – w poszukiwaniu bioróżnorodności” – zorganizowanie i przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

TROPICIELE PRZYRODY NA START – w poszukiwaniu bioróżnorodności” – zorganizowanie i przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych

 

 • Wartość zadania: 15.000,00 zł
 • Kwota dotacji: 12.000,00
 • Środki własne: 3.000,00

X ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgowy w Kielcach serdecznie zaprasza na X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Ligi Ochrony Przyrody

w Kielcach, który odbędzie się dnia 8 września  2018 roku o godz. 10.00 – I termin i  10.30 – II termin w Domu Kultury „Białogon” , ul. Pańska 1, Kielce

Program X Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach:

 1. Otwarcie obrad Zjazdu przez Prezesa ustępującego Zarządu
 2. Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zjazdu
 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zjazdu
  • powołanie Prezydium Zjazdu
  • przyjęcie porządku obrad
 4. Wybory Komisji Roboczych Zjazdu (Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków, Wyborczej i Skrutacyjnej
 5. Wręczenie honorowych odznak i dyplomów LOP
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu
 8. Sprawozdanie Komisji Kontrolno-Rewizyjnej
 9. Dyskusja
 10. Udzielenie lub nie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 11. Sprawozdanie Komisji Wyborczej
 12. Wybory: Zarządu, Komisji Kontrolno-Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatów na Zjazd Krajowy
 13. Przerwa kawowa i odbycie pierwszego plenarnego posiedzenia nowego zarządu i Komisji Kontrolno-Rewizyjnej
 14. Udzielenie informacji o wynikach obrad pierwszego zebrania Zarządu, o dokonanym wyborze Prezesa i Prezydium Zarządu, Komisji Kontrolno-Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 15. Przedstawienie projektu Uchwały przez Komisję Uchwał i Wniosków (dyskusja)
 1. Przyjęcie Uchwały zjazdu
 2. Wolne wnioski i zamknięcie obrad – (przewidywany czas zakończenia godz. 14.00)