Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

Archiwum: administrator

VIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pt.

„VIII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ” 

dla szkół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego

  • Wartość zadania: 6.000,00
  • Kwota dotacji: 5.400,00
  • Środki własne: 600,00

Opublikowano: dnia 25.05.2015

Zakup zeszytów edukacyjnych

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.:

Zakup zeszytów edukacyjnych pn.:

„WĘDRÓWKA PO WARSTWACH LASU” oraz „POZNAJEMY DRZEWA LEŚNE” 

dla dzieci szkół podstawowych z terenu woj. świętokrzyskiego

  • Wartość zadania: 10.300,00
  • Kwota dotacji: 9.270,00
  • Środki własne: 1.030,00

Opublikowano: 25.05.2015

Tropami Świętokrzyskiej Przyrody

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.:

„TROPAMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ PRZYRODY”

– zorganizowanie i przeprowadzenie 20 edukacyjnych wycieczek przyrodniczych promujących walory przyrodniczo-krajobrazowe województwa świętokrzyskiego.

  • Wartość zadania: 19.500,00
  • Kwota dotacji: 17.550,00
  • Środki własne: 1.950,00

Opublikowano dnia 25.05.2015