Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

Zielono Mi

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach przystąpił do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn.:

„ZIELONO MI” 

III Festiwal Dziecięcej Piosenki Przyrodniczej dla przedszkoli z terenu województwa świętokrzyskiego

  • Wartość zadania: 8.000,00
  • Kwota dotacji: 6.400,00
  • Środki własne: 1.600,00

Opublikowano: dnia 22.09.2016