Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

Turniej Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych z terenu woj. świętokrzyskiego

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach rozpoczął realizacje zadania dofinansowanego środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Turniej Wiedzy Przyrodniczej dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych z terenu woj. świętokrzyskiego

 

  • Koszt całkowity: 8.000,00
  • Kwota Dofinansowania : 6.400,00
  • Wkład własny: 1.600,00