Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

Przyrodniczy rajd edukacji ekologicznej dla uczniów kl. I-III pn.: POZNAJEMY WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE REZERWATU PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ „WIETRZNIA”

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach oraz Centrum Geoedukacji w Kielcach zaprasza uczniów kl. I-III szkół podstawowych z terenu miasta Kielce do udziału w Przyrodniczym Rajdzie Edupupilkacyjnym .

Głównym celem edukacyjnym organizowanego przez nas rajdu edukacji ekologicznej jest:

  • propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei bioregionalizmu , według której ochronę przyrody należy rozpocząć od swego najbliższego otoczenia, poznania swego regionu, jego środowiska przyrodniczego

i kulturowego

  • poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki własnego regionu w myśl przesłania: „Cudze chwalicie swego nie znacie”
  • poznawanie tradycji, historii i osiągnięć własnej miejscowości i regionu
  • dostrzeganie charakterystycznych cech rodzimego krajobrazu
  • rozszerzenie wiadomości z biologii, geografii, historii regionu i ekologii
  • poznanie różnorodności gatunków krajowej fauny i flory
  • poznanie czynników abiotycznych i biotycznych środowiska
  • nabycie umiejętności posługiwania się rożnym sprzętem umożliwiającym prowadzenie badań w terenie, atlasami, kluczami itp. kształtowanie umiejętności obserwacji organizmów, zjawisk i procesów, dokonywania spostrzeżeń niezbędnych do kształtowania wyobrażeń i pojęć z nimi związanych
  • porównywanie naturalnego środowiska przyrodniczego, a przekształconego w wyniku ingerencji człowiek.

Poniżej przedstawiamy dokładny regulamin rajdu oraz potwierdzenie uczestnictwa, które należny dostarczyć do Okręgu LOP w Kielcach.

REGULAMIN

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA