Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

TROPAMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ PRZYRODY – Przyrodnicze Wycieczki edukacyjne

album_twoja_przygoda_z_polska_przyrodaOkręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach zaprasza do udziału w przyrodniczych wycieczkach edukacyjnych organizowanych w ramach realizacji projektu edukacyjnego pn.: Świętokrzyskie Moja Mała Ojczyzna”

W ramach projektu w okresie od maja do 2 czerwca br. zostanie zorganizowane:

  • 10 wycieczek przyrodniczych na trasie Kielce – Huta Szklana(Święty Krzyż) – Kielce

  • 10 wycieczek przyrodniczych na trasie Kielce-Krajno-Zagórze- Święta Katarzyna- Kielc

Pobierz