Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

Konkurs „Przyroda na szkle malowana – NATURA 2000” roztrzygnięty

 Dnia 3 lipca 2015 w naszej siedzibie rozstrzygnięto  konkurs plastyczny pn.: Przyroda na szkle malowana.

Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod hasłem NATURA 2000.  W bieżącym roku przedmiotem oceny prac konkursowych dostarczonych do Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w terminie do końca czerwca 2015 r, było zwrócenie uwagi dzieci , a za ich pośrednictwem także rodziców i całego lokalnego społeczeństwa , na gatunki zwierząt chronionych w ramach obszarów NATURA 2000 , umiejętne przedstawienie we własnych pracach  przeżyć i emocji związanych z odczuwaniem przyrody ,rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych gatunków zwierząt chronionych w ramach obszarów NATURA 2000, wartość estetyczna wykonanej pracy przez uczestnika konkursu plastycznego pn. „Przyroda na szkle malowana – ,,NATURA 2000,, oraz  możliwość wykorzystania pracy do wydrukowania zeszytu edukacyjnego pn.: „NATURA 2000″

Na konkurs dostarczono 63 prace z 10 szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego. Prace zostały wykonane przez dzieci klas I-III.

Oto lista laureatów:

 1. Kaja Sikora – z Zespołu Szkół w Woli Jachowej– 30,0 pkt. – op. mgr Iwona Wojtachnio,  wykonała pracę plastyczną przedstawiająca susła
 2. Dominika Krzysiek – ze Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach– 30,0 pkt.  –op.  mgr Ewa Sikora , wykonała pracę plastyczną przedstawiającą dzięcioła
 1. Izabela Janusze Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach – 30,0 pkt. – op. mgr Ewa Sikora, wykonała prace plastyczną przedstawiającą wilgę
 1. Alicja Janicka – ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach- 30 pkt. – op. mgr Grażyna Romaniec wykonał pracę plastyczną przedstawiającą bobra
 1. Maja Krzysztofik – ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Kielcach- 30,0 pkt. – op. mgr Maria Paduszyńska wykonała pracę plastyczną przedstawiającą żółwia błotnego
 2. Aleksandra Guzińska –  ze Szkoły Podstawowej  nr 32 w Kielcach – 30,0 pkt. – op. mgr Krystyna Słowińska wykonała pracę plastyczną przedstawiającą głuszca
 3. Magdalena Tracz – ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Kielcach – 30,0 pkt. –   mgr Krystyna Słowińska  wykonała prace plastyczną przedstawiającą  zimorodka
 4. Julia Wójcik – ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Kielcach – 30,0 pkt.-   mgr Wiesława Kulczykowska  wykonał pracę plastyczną przedstawiającą norkę europejską
 5. Dominika Wąchocka– ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Kielcach – 30 pkt – op. mgr Wiesława Kulczykowska wykonała pracę plastyczną przedstawiającą świstaka
 6. Maja Jaros – ze Szkoły Podstawowej w Cedzynie – 30 pkt – op. mgr Małgorzata Maciocha wykonała prace plastyczną przedstawiającą barczatkę kataks
 7. Mateusz Myk – ze Szkoły Podstawowej  nr 15w Kielcach- 30 pkt. – op. mgr Grażyna Ludwinem wykonał pracę plastyczną przedstawiającą nadobnicę alpejską
 8. Wiktoria Kmiecik – ze Szkoły Podstawowej w Cedzynie – op. mgr Daria Szczepanek wykonała prace plastyczną przedstawiającą rysia
 9. Anna Szerlowska – ze Szkoły Podstawowej  nr 27 w Kielcach- 30 pkt. – op. mgr Ewa Bedla wykonała pracę plastyczną przedstawiającą foki

Prace w/w uczniów zostaną umieszczone w Zeszycie edukacyjnym pt.: „NATURA 2000,,
Nagrody na konkurs zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Kielcach.

Dodatkowo decyzją Komisji Konkursowej przyznano równorzędne nagrody specjalne następującym uczestnikom konkursu:

1.Patryk Damian – z Zespołu Szkół w Woli Jachowej – 29,0 pkt – op. mgr Iwona Wojtachnio wykonał pracę plastyczną przedstawiającą myszołowa zwyczajnego
2. Zuzanna Jodłowska — ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach – 29,0 pkt – op. mgr Dorota Chromik wykonała pracę plastyczną przedstawiającą dzięcioła
3. Zuzanna Ziewiec – ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach- 29,0 pkt. – op. mgr Dorota Chromik wykonała pracę plastyczną przedstawiającą żurawia, bociana białego, dzięcioła ,bataliona
4. Maja Kasprzyk– ze Szkoły Podstawowej w Cedzynie – 29,0 pkt – op. mgr Daria Szczepanek wykonała prace plastyczną przedstawiającą grzebiuszke ziemną
5. Łukasz Wojtyna – ze Szkoły Podstawowej w Cedzynie – 29 pkt – op. mgr Zuzanna Pawlik wykonał prace plastyczną przedstawiającą gąsiorka
6. Karina Kołomańska– ze Szkoły Podstawowej nr 24w Kielcach – 29 pkt – op. mgr Anna Kosela wykonała prace plastyczną przedstawiającą susła
7. Julia Stępień– ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Kielcach– 29,0 pkt – op. mgr Wiesława Kulczykowska wykonała prace plastyczną przedstawiającą bociany białe
8. Katarzyna Łyżwa – ze Szkoły Podstawowej nr 27 w Kielcach -29,0 pkt – op. mgr Ewa Bedla
Wykonała prace plastyczną przedstawiającą rysia
9. Martyna Kopyś – ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach – 29,0 pkt – op. mgr Elżbieta Surowiec wykonała prace plastyczną przedstawiającą rysia, dzięcioła, kosa, kobuza , czyżyka
10. Milena Kowalczyk – ze Szkoły Podstawowej w Skorzeszycach – 29,0 pkt – op. mgr Ewa Sikora wykonała prace plastyczną przedstawiającą dudka

Nagrody specjalne zostaną ufundowane przez Urząd Miasta w Kielcach.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w m-cu grudniu na małej Sali Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach. Dokładny termin wręczenia nagród ustali Biuro Okręgu ,o czym Szkoły zostaną powiadomione telefonicznie.