Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

16 września byliśmy na warsztatach terenowych z uczniami Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach