Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Great friends

Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach uprzejmie zaprasza Państwa Placówkę do współpracy z naszym Stowarzyszeniem.
W RAMACH WSPÓŁPRACY OFERUJEMY:

1. udział w różnorodnych konkursach i turniejach o tematyce przyrodniczej w których uczniowie i placówki oświatowe mogą wygrać cenne nagrody rzeczowe i pomoce dydaktyczne.
2. udział w edukacyjnych wycieczkach przyrodniczych promujących walory przyrodniczo-krajobrazowe województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem dofinansowania pozyskanego przez Okręg LOP w Kielcach
3. udział w terenowych warsztatach przyrodniczych z zakresu struktury i funkcjonowania ekosystemów: lasu i wody z wykorzystaniem dofinansowania pozyskanego przez Okręg LOP w Kielcach
4. udział w programie pn.: Zintegrowana edukacja ekologiczna w gospodarstwach ekologicznych, gdzie oferujemy dofinansowanie klasowych wyjazdów do gospodarstw ekologicznych położonych na terenie województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem dofinansowania pozyskanego przez Okręg LOP w Kielcach
5. możliwość pozyskania przez dana placówkę oświatową cennych pomocy dydaktycznych poprzez udział w konkursie „Zostań Przyjacielem Ziemi”- uwaga Przedszkola mogą wygrać zestaw interaktywny (laptop+rzutnik+ tablica interaktywna w wysokości 10.000,00 zł)
6. udział w Festynach edukacyjnych dla przedszkolaków i nauczania wczesnoszkolnego, promujących zagadnienia związane z przyrodą i jej ochroną z wykorzystaniem dofinansowania pozyskanego przez Okręg LOP w Kielcach

7. możliwość wygrania cennych nagród rzeczowych dla najbardziej aktywnych nauczycieli zajmujących się na terenie danej placówki działaniami związanymi z szeroko pojęta edukacja ekologiczną – I miejsce nagroda w wysokości 2.000,00 zł – Konkurs „EKOAKTYWNI”
8. udział w przyrodniczych warsztatach dla nauczycieli pn.”PRZYRODA TO PRZYGODA czyli jak ciekawie nauczać o przyrodzie z wykorzystaniem dofinansowania pozyskanego przez Okręg LOP w Kielcach
9. możliwość nieodpłatnego otrzymania cennych pomocy dydaktycznych do wykorzystania na zajęciach przyrodniczych koła LOP np.: czasopisma przyrodnicze, gry edukacyjne, przyrodnicze zeszyty edukacyjne, tablice dydaktyczne itp.;

Warunkiem przystąpienia do Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach jest założenie Szkolnego lub Przedszkolnego Koła LOP i opłacenie rocznej składki, która wynosi:
6.00 zł od uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
5.00 zł od dzieci w wieku przedszkolnym

W ramach opłaconej składki dziecko otrzymuje:

Zakładkę pn. Dekalog Przyjaciela Przyrody
Zwierzaczka na sprężynce z napisem „Przyjaciel przyrody”
Możliwość uczestniczenia we wszystkich formach działalności edukacyjnej oferowanej przez nasze Stowarzyszenie.