Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

WIELKA WYPRAWA PO SKARBY PRZYRODY – DNI NATURY 2000

FESTYN EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW KL. I-III

ZapraszamSKMBT_C20315091009270y do udziału w I festynie ekologicznym dla klas I-III szkoły podstawowej , który jest organizowany w ramach realizacji projektu edukacyjnego ,,Znak Natury – wsparcie gmin w racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju obszarów Natura 2000 w zakresie turystyki .”

W ramach Festynu będziemy promowali Obszary Natury 2000 na przykładzie gminy Morawica poprzez organizację różnorodnych konkursów , quizów i gier ruchowych związanych z ekologią i ochroną środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z NATURĄ 2000.Poprzez uczestnictwo w Festynie dzieci i dorośli dowiedzą się m.in.:

1. Jaki jest cel ochrony obszarowej w ramach sieci Natura 2000?
2. Na czym polega specyfika ochrony w ramach sieci Natura 2000 w porównaniu z innymi formami ochrony przyrody występującymi w Polsce
3.  Jakie korzyści dla gminy wynikają z tworzenia na ich terenie Obszarów NATURA 2000
4.  Jakie gatunki roślin i zwierząt są chronione w ramach Obszaru Dolina Czarnej Nidy

usytuowanej w obrębie gminy Morawica .

Uwaga !!!

634550574535970000

Liczba miejsc ograniczona. Ważna kolejność zgłoszeń.

Poniżej prezentujemy regulamin Festynu oraz potwierdzenie uczestnictwa

REGULAMIN

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA