Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

TURNIEJ WIEDZY PRZYRODNICZEJ UCZNIÓW KL.IV-VI

skmbt_c20316100513500Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach zaprasza uczniów kl.IV-VI do wzięcia udziału w Turnieju Wiedzy Przyrodniczej uczniów kl. IV-VI.

Tegoroczna edycja Turnieju uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa odbędzie się pod hasłem:. Jeziora i stawy  –  ostoja bioróżnorodności

W ramach realizacji w/ w obszaru  zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  1. Warunki życia w środowisku wodnym na przykładzie jeziora i stawu,
  2. Różnorodność ekosystemu wód śródlądowych na przykładzie stawu i jeziora
  3. Przystosowania roślin i zwierząt do życia w środowisku wodnym
  4. identyfikacja roślin i zwierząt wodnych,
  5. łańcuchy pokarmowe w jeziorze i stawie
  6. Rodzaje zbiorników wodnych
  7. Główne typy troficzne jezior,
  8. zasoby wody w przyrodzie,
  9. rola wody w przyrodzie, krajobrazie i profilaktyce zdrowotnej,

UWAGA !!! zgłoszenia do udziału w turnieju w postaci wypełnionego potwierdzenia uczestnictwa  przyjmujemy do dnia 30 października br.

REGULAMIN

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA