Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

PRZYRODA MOJA MIŁOŚĆ – konkurs rozstrzygnięty!!!

Okręg Ligi Ochrony Przyrody Przyrody w Kielcach przedstawia laureatów Konkursu Literackiego pn.: Przyroda Moja Miłość

czytaj dalej

SZKOŁA PODSTAWOWA

I miejsce – Natalia Łukawska –Szkoła Podstawowa w Cedzynie

II miejsce- Wiktoria Łazik – Szkoła Podstawowa nr 10 w Częstochowie

III miejsce – Oliwia Matusiak- Szkoła Podstawowa nr 24 w Kielcach

 

WYRÓŻNIENIA

1.Krzysztof Wysocki – Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach

2.Róża Zaporska – Szkoła Podstawowa nr 32 w Kielcach

3.Natalia Głowala – Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Grzymałowie

4.Franek Nalepa – Szkoła Podstawowa nr 27 w Kielcach

5.Marcel Rokicki- Szkoła Podstawowa w Sobkowie

6.Weronika Pastuszka – Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach

7.Małgorzata Śliwa – Szkoła Podstawowa nr 34 w Kielcach

 

 

GIMNAZJA

I miejsce – Monika Maruszak –Gimnazjum Publiczne w Sobkowie

II miejsce – Julia Kołodziej – Gimnazjum nr2 w Ratajach Słupskich

III miejsce – Natalia Nowak – Gimnazjum nr 1 w Chęcinach

 

WYRÓŻNIENIA

1.Kamila Cieluch – Gimnazjum Publiczne w Sobkowie

2.Marcin Waligórski – Gimnazjum Publiczne w Sobkowie

3.Wiktoria Nowak – Gimnazjum Publiczne w Sobkowie

4.Martyna Archacka – Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich

5.Martyna Wójcik – Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich

6.Jakub Zegadło – Gimnazjum nr 3 w Starachowicach

7.Wiktoria Zych – Gimnazjum nr 2 w Ratajach Słupskich

 

 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

I miejsce – Anna Prokop- I LO w Starachowicach

II miejsce – Natalia Sobczyk –I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu

III miejsce – Izabela Kos – I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu

 

WYRÓŻNIENIA

1.Dawid Nocuń – I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu

2.Alicja Cichoń- I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu

3.Julia Ocios – I LO w Starachowicach

4.Martyna Urban – I LO w Starachowicach

5.Monika Wojtachnio – I LO w Starachowicach

6.Katarzyna Harabin- I LO w Starachowicach

7.Małgorzata Motyka — I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu

Jednocześnie informujemy, że w związku z faktem, że mimo poczynionych starań nie otrzymaliśmy dofinansowania na tegoroczną edycję konkursu nie będziemy wydawali Almanachu, a nagrody zostaną ufundowane środkami własnymi Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach oraz pozyskane od Nadleśnictw z terenu woj. świętokrzyskiego.

O uroczystości wręczenia nagród powiadomimy Państwa  odrębnym pismem i przekażemy informację na stronę internetową.