Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

JESIENNY RAJD EDUKACJI EKOLOGICZNEJ – 19 WRZEŚNIA

Zapraszamy uczniów  kl. IV-VIII szkół podstawowych z terenu miasta Kielce do udziału w Przyrodniczym Rajdzie Edukacji Ekologicznej pn.: Poznajemy walory przyrodniczo-krajobrazowo-historyczne  Gór Świętokrzyskich

Rajdy edukacyjne  w terenie to forma edukacji ekologicznej prezentująca praktyczne sposoby poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego. Są one przykładem bezpośredniego obserwowania elementów otaczającej przyrody, jej problemów oraz powiązań i współzależności pomiędzy poszczególnymi składnikami, dostarczają uczniom wyeliminowanego przez cywilizację, indywidualnego doświadczenia przyrodniczego. Powstające podczas zajęć, prowadzonych w terenie, sytuacje edukacyjne umożliwiają nauczanie całościowe, zintegrowane, dzięki czemu łatwiej rozwiązywać konkretne zadania czy problemy związane z funkcjonowaniem przyrody. Zajęcia umożliwiają wykorzystanie środowiska jako źródła wiedzy przyrodniczo-geograficzno-historycznej. Wpływają na kształtowanie zmysłu obserwacji i wyrabiają wyobraźnię przestrzenną, a także uczą praktycznych umiejętności. Uczestnicy rozszerzają i doskonalą zdobytą wcześniej wiedzę o środowisku, jego walorach przyrodniczych, kulturowych, historycznych  i estetycznych. Analiza w terenie praw rządzących przyrodą, w łatwiejszy sposób niż obszerne opisy w podręcznikach szkolnych, umożliwia dostrzeganie katastrofalnych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym.

Propozycje tras:

  1. Huta Szklana – Św. Krzyż – Nowa Słupia ( ok. 5 km)
  2. Trzcianka – Św. Krzyż – Nowa Słupia ( ok. 6 km)
  3. Grzegorzowie – Chełmowa Góra – Nowa Słupia ( ok. 8 km) czarny szlak
  4. Huciska – ścieżka dydaktyczna – Nowa Słupia ( ok. 5 km)
  5. Bieliny – Podlesie – Huta Szklana – Św. Krzyż – Nowa Słupia ( ok. 12 km) wyjazd o godz. 8.00. 

Dokładne informacje zamieszczamy poniżej:

Regulamin Rajd LOP(3)