Kielce, ul. Sienkiewicza 68 lop-kielce@tlen.pl (041) 343 14 42

Liga Ochrony Przyrody

Zarząd

ZARZĄD
Skład zarządu Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Kielcach wybrany na IX Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym

20 kwietnia 2013 roku

Beata Antoszewska Prezes

Urszula Orkisz – Wiącek Vice-prezes

Jolanta Zaucha Vice-prezes

Barbara Spychaj Sekretarz

Marianna Zawierucha Skarbnik

Zofia Kula Członek

Leokadia Bryl Członek

Grażyna Ludwinek Członek

Dodaj komentarz